NASZE WARTOŚCI

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny jest oddolnym ruchem demokratycznym, co znaczy, że przykładamy wagę do pełnej partycypacji wszystkich zaangażowanych członków w proces podejmowania decyzji.

 

Nie działamy w obrębie sformalizowanego systemu instytucji. Nie wyznaczamy hierarchii członków. Działamy zgodnie z zasadami no-face movement.

 

W skali krajowej kładziemy nacisk na autonomię poszczególnych oddziałów przy zachowaniu wspólnych strategicznych celów i zasad jako ruchu oraz wzajemnym wsparciu.

 

Uważamy, że klimat nie ma barw politycznych, a konieczność reakcji na katastrofę klimatyczną wynika z faktów naukowych.

 

Zrzeszamy wszystkie chętne z nami działać osoby, niezależnie od wyznawanych przez nie poglądów, wiary czy popieranych partii. Nie pozwalamy, aby różnice światopoglądowe zakłócały porozumienie między członkami i wykluczały kogokolwiek. Łączy nas świadomość, że to reakcja na kryzys klimatyczny będzie decydująca dla naszej wspólnej przyszłości.