Zmiany, zmiany, zmiany...

Społeczeństwa zatrudnionej w wymienionym wyżej sektorze. Zmiany, których żądamy nie mogą być przeprowadzane bez konkretnego planu, ale właśnie dlatego postulujemy, by działania na rzecz sprawiedliwej transformacji zaczęły się już dzisiaj. [3] [4]


Jak kiedyś powiedział Buckminster Fuller, “Nigdy nie zmieniasz rzeczy, walcząc z istniejącą rzeczywistością. Aby coś zmienić, zbuduj nowy model, który sprawi, że ​​istniejący model stanie się przestarzały”. Takie modele tworzą naukowcy. Ich głos jest ciągle ignorowany, a żadne realne działania nie są podejmowane. Społeczeństwo, dążąc do samorozwoju, potrzebuje przemian: odejścia od paliw kopalnych, sprawiedliwej transformacji oraz wielu innym zmian systemowych.Paliwa kopalne

są substancjami powstałymi w wyniku zalegania pod ziemią związków organicznych poddanych wysokiemu ciśnieniu oraz pozbawionych dostępu powietrza. Należą do nich: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny oraz torf.

Ich tworzenie trwa miliony lat, dlatego nazywamy je źródłami nieodnawialnymi.

Dlaczego spalanie ich jest tak szkodliwe?

Paliwa kopalne są magazynami węgla w ziemi, a przez spalanie uwalniamy go do atmosfery w postaci dwutlenku węgla (CO2) - głównego gazu cieplarnianego.


Paliwa kopalne odgrywają ważną rolę w naszym życiu. Oparta jest na nich światowa energetyka, a w efekcie prawie cała gospodarka. Uniezależnienie się od tych surowców jest wielkim wyzwaniem, jednakże by powstrzymać katastrofę klimatyczną, musimy się tego podjąć. Potrzebujemy ambitnego planu odchodzenia od paliw kopalnych zastępując je niskoemisyjnymi źródłami energii oraz redukując zapotrzebowanie na nie. [1]SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA

to proces odchodzenia od paliw kopalnych oraz innych szkodliwych dla klimatu technologii w taki sposób, aby zminimalizować koszty społeczne tych zmian. Ma ona na celu ochronę pracowników tych branż przemysłu, które w danym momencie podlegają procesowi transformacji. Nie powinni być oni w żaden sposób poszkodowani ani pozostawieni sami sobie. Właśnie dlatego hasło to wielokrotnie pojawiało się w naszych wypowiedziach i na transparentach. Poświęcony jej jest też Postulat Szósty Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. [2]


Opierając się na raporcie IPCC, żądamy gruntownego przekształcenia naszej gospodarki. Emisje gazów cieplarnianych powinny jak najszybciej zacząć spadać. Nie może odbyć się to jednak kosztem społeczeństwa. Sam sektor energetyczny w Polsce zapewnia ogromne ilości miejsc pracy. Cechą sprawiedliwej transformacji jest wieloetapowość wprowadzanych zmian oraz poszanowanie praw części


ZMIANY SYSTEMOWE A INDYWIDUALNE

Kolejnym tematem, który chcielibyśmy i chciałybyśmy poruszyć jest różnica pomiędzy zmianami indywidualnymi a systemowymi.

Zmiany indywidualne, to zmiany, które wszyscy możemy wprowadzić w swój styl życia. Najpopularniejszym przykładem jest ograniczanie spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego. Warto jednak nadmienić, że ograniczenie użycia plastiku czy segregacja śmieci, które również są zmianami indywidualnymi, wpływają dużo bardziej na środowisko niż na klimat bezpośrednio. [5]

Zmiany systemowe to zmiany wprowadzane odgórnie, najczęściej przez rządzących w państwie, głównie w postaci praw regulujących kwestie wpływające na klimat.

W obliczu trudnego zadania, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych same zmiany indywidualne nie są wystarczające. Dają nam poczucie sprawczości i troski o Ziemię, jednak nie spowodują, że 71% szkodliwych emisji, za które odpowiedzialne jest zaledwie 100 firm, zaczną się zmniejszać. Do procesu redukowania emisji w tym obszarze powinno przyczynić się prawo - zmiana systemowa skłaniająca firmy do stopniowej zmiany m. in. przez kary za zbyt duże emisje. [6]