Sposób Na Kryzys! #TeachTheFuture
Posiadanie wiedzy na temat praw rządzących światem oraz świadomość zachodzących w nim zjawisk jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Najdoskonalszym, najrzetelniejszym i najbardziej niezawodnym narzędziem umożliwiającym nam prowadzenie badań i docieranie do tej wiedzy jest metoda naukowa, działająca w oparciu o m.in. dowody czy prawa logiki i prawdopodobieństwa. Przytaczając publikację Marcina Popkiewicza, nasz świat stoi na rozdrożu. Kryzys klimatyczny traktujemy jak kwestię polityczną, tracąc bezcenne miesiące na absurdalne debaty i spory o to czy fakt, potwierdzony przez 97% naukowców na całym świecie, rzeczywiście ma miejsce. Tylko dzięki odpowiedniej wiedzy oraz zgodności poglądów, jaką zapewnia nam m. in. konsensus naukowy, jesteśmy w stanie stworzyć Sposób Na Kryzys!Konsensus naukowy

to powszechnie przyjęte stanowisko środowisk naukowych w konkretnej dziedzinie. Oznacza on ogólną zgodę (niekoniecznie w pełni jednomyślną) i jest wypracowywany z czasem, za pośrednictwem konferencji i publikacji naukowych. Pogląd będący obiektem konsensusu jest potwierdzany w wynikach kolejnych, niezależnych badań prowadzonych przez naukowczynie i naukowców z całego świata specjalizujące i specjalizujących się w danej dziedzinie.

Konsensus naukowy nie ma więc formy standardowego konsensusu, osiągniętego drogą bezpośrednich negocjacji czy poprzez głosowanie w oparciu o subiektywne opinie czy przekonania. Jest on poparty faktami i wnioskami płynącymi z badań weryfikowanych przez metodę naukową w dłuższym okresie, co jednak sprawia, że formułuje się on stopniowo i trudno wskazać konkretny, jednoznaczny i niepodważalny moment, kiedy można powiedzieć, że konsensus już powstał. [1]Edukacja klimatyczna

Jak wielokrotnie mogliśmy i mogłyśmy się przekonać w przeszłości, kryzysy i konflikty trudno jest zażegnać bez odpowiedniej wiedzy. Zarówno osoby z mocą sprawczą muszą ją posiadać, aby podjąć odpowiednie kroki, jak i przeciętni obywatele, którzy dla dobra siebie i innych, muszą znać środki postępowania w danej sytuacji. Nasz system oświatowy dba o to, by każda Polka i każdy Polak potrafiła i potrafił zadbać o swoje bezpieczeństwo w wypadku powodzi, pożaru, epidemii, ataku terrorystycznego, a nawet wojny. Jednakże bardzo mało osób posiada rzeczywistą, rzetelną wiedzę na temat jednego z największych kryzysów, z jakimi borykała się dotąd ludzkość - zmiany klimatu. Kwestia kryzysu klimatycznego, a także szeroko pojęte zagadnienia ekologiczne takie jak smog czy nadmiar plastiku pojawiły się w debacie publicznej stosunkowo niedawno. Cały czas są one jednak poruszane w sposób nieskonkretyzowany, często są mylone ze sobą lub używane w złym znaczeniu. O ile znaczne zwiększenie zainteresowania wśród społeczeństwa tematem czystego, zdrowego i bezpiecznego środowiska jest zjawiskiem pozytywnym, nie będziemy gotowi i gotowe na stawienie czoła kryzysowi klimatycznemu, dopóki nie uzyskamy wyczerpującej wiedzy na temat mechanizmów zmiany klimatu, a także sposobów jej przeciwdziałania oraz adaptacji do nowych, trudniejszych warunków, będących jej rezultatem.

Nauka o klimacie to interdyscyplinarna dziedzina nauki, zajmująca się badaniem atmosfery, budowy ziemi, zmiany klimatu w ściśle określonym wymiarze czasowym oraz ich wpływu na życie ludzi. Termin nie pozostawia miejsca na interpretacyjne nadużycia, edukacja klimatyczna dostarcza więc klarownej i kompleksowej wiedzy na tematy związane zarówno z działalnością człowieka, jak i te od niego niezależne. Jako społeczeństwo, musimy odnaleźć w sobie dojrzałość, by zaakceptować, że nasz styl funkcjonowania i nasze przyzwyczajenia muszą ulec zmianie. Z entuzjastów i sceptyków musimy stać się osobami, które ramię w ramię zawalczą o wspólną przyszłość.


Mamy nadzieję, że spodoba Wam się nasza nowa seria edukacyjna. Zachęcamy do śledzenia dalszych części!