DLACZEGO RAPORTY IPCC SĄ TAK WAŻNE?IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu), które jest organem doradczym dla ONZ w sprawach zmian klimatu, od lat tworzy artykuły, prace naukowe i wydania, adresujące mnogie aspekty zmian klimatu. Najbardziej znane z nich są jednak wydawane, co około 6-7 lat, kompleksowe raporty podsumowujące zmiany klimatu.

Są to prace tworzone przez setki niezależnych naukowców i naukowczyń z całego świata, uznawane przez 195 rządów (wszystkich członków i obserwatorów ONZ) oraz wszystkie liczące się na świecie organizacje naukowe zajmujące się badaniem klimatu.


IPCC wypuściło jak dotąd sześć raportów (w oryg. Assessments), popartych wieloletnimi badaniami i analizami dotyczącymi zmieniającego się klimatu. W każdym z nich podkreślany jest wpływ człowieka na kryzys klimatyczny. Najbardziej znanym jest jednak raport wydany w 2013 roku i to zazwyczaj ten ma się na myśli mówiąc o “raporcie IPCC”. Dlaczego, więc jest on aż tak ważny?


Wcześniej wspomniany raport stwierdza, że globalne ocieplenie postępuje i jest spowodowane emisjami gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych, oraz że będzie ono miało bardzo poważne konsekwencje dla działalności (i życia) człowieka, nie wspominając nawet o setkach występujących na Ziemii ekosystemów. [1]


Światowe rządy muszą zacząć traktować kryzys klimatyczny jako faktyczne zagrożenie i przygotować się na częstsze i dłuższe fale upałów, zwiększone prawdopodobieństwo pożarów oraz powodzi, susze i utrudniony dostęp do wody, anomalie pogodowe i wiele innych, często tragicznych w skutkach, następstw. Uświadamianie rządzących jest właśnie jednym z celów, do jakich dąży IPCC wydając te raporty. [1]


Aby zrozumieć konieczność walki z kryzysem klimatycznym trzeba znać jego konsekwencje. Obszerne raporty IPCC dobitnie obrazują, co nas czeka , jeśli globalne ocieplenie nadal będzie postępowało. Nie mają one jednak tylko pesymistycznego przekazu, ponieważ prezentują także działania, jakie można podjąć, a także różne możliwe scenariusze kryzysu. W związku z tym gdzieś pomiędzy wszystkimi katastrofalnymi skutkami, widać światełko nadziei. [2]


Jeszcze nie jest za późno, aby coś zmienić, choć już za niedługo może być. Właśnie dlatego wszyscy musimy słuchać naukowców, a rządzący muszą podejmować decyzje w oparciu o jej stanowisko. Tylko tak możemy uratować naszą planetę (i siebie) od zagłady.
235 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wsz