OŚwiadczenie MSK w sprawie materiału MEN


Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało materiały dydaktyczne dla uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek, na podstawie których powinna być prowadzona lekcja na temat globalnego ocieplenia oraz jego antropogenicznych przyczyn.

(https://epodreczniki.pl/a/film/Dc2jtbWl7)

Istotną częścią tych zajęć jest film, który szczególnie wzbudził nasze oburzenie. Cała narracja zbudowana w wideo umniejsza skali kryzysu, nie wspominając nawet o zgodności z konsensusem naukowym. Zdecydowanie nie jest to również poważne podejście do tematu, nie podkreślono nienaturalności zmian w strukturze klimatu, spowodowanych głównie działalnością człowieka oraz konieczności jak najszybszego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Faktem nie do zaakceptowania jest to, ile istotnych aspektów związanych ze zmianą klimatu zostało pominiętych w tym materiale. Ocieplenie klimatu, które już dzisiaj powoduje ogromne szkody, jest przedstawione jako zjawisko pozytywne i w dłuższej perspektywie korzystne. Informacje reprezentują skrajną manipulację merytoryczną, a treści filmu są godne pożałowania. Pominięte zostały kluczowe kwestie wynikające ze zmiany klimatu, takie jak wzmożony kryzys uchodźczy oraz masowe wymieranie zwierząt. Zastąpiono je twierdzeniami dotyczącymi niższych cen prądu na zimę i nowych szlakach morskich i nowych źródeł wydobywania ropy naftowej, głodu, powstałych w wyniku topnienia lodowców.

Ministerstwo Edukacji Narodowej z definicji powinno przekazywać rzetelną, prawdziwą i obiektywną wiedzę. Umożliwia ona rozwój i samodoskonalenie, a także przygotowuje do niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie. Ministerstwo Edukacji Narodowej ma obowiązek przekazywać nam informacje, które przygotują nas, młodzież, na świadome, odpowiedzialne wkroczenie w dorosłe życie. Prawo do edukacji jest prawem człowieka, a zadaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest respektowanie go. Oficjalne rządowe materiały edukacyjne powinny być więc szczególnie rzetelne, wartościowe i ogólnodostępne. Powinniśmy i powinnyśmy móc czerpać z nich sprawdzoną wiedzę i wyczerpujące, wiarygodne informacje. Stoimy w obliczu kryzysu klimatycznego, który stanowi największe zagrożenie, z jakim ludzkość miała dotąd styczność.

Katastrofa klimatyczna nie pozostawia miejsca na manipulacje czy niedomówienia. Jako młodzi ludzie żądamy, by nasze prawo do wiedzy było respektowane. Przekazując nam wiedzę niepełną, zmanipulowaną, pokazujecie, że nie macie wobec nas szacunku. Nie zatajajcie przed nami tego, co musimy wiedzieć, by przetrwać. Najprostsze, co możecie zrobić dla swoich dzieci i wnuków, to przygotować je na wyzwanie, o którym od dawna wiadomo, że będzie trzeba stawić mu czoła.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny od początku swojej działalności domaga się zapewnienia uczniom i uczennicom rzetelnej, aktualnej wiedzy na temat mechanizmów zmiany klimatu i jego skutków, w celu uświadamiania od najmłodszych lat o powadze problemu. Jednakże Ministerstwo Edukacji Narodowej, próbując wyjść temu naprzeciw prezentuje film, który daleko odbiega od przedstawionej przez środowisko naukowe wizji. Opublikowany na stronie epodreczniki.pl materiał edukacyjny swoją treścią, pełną niedomówień i manipulacji, mylnie ukazuje ocieplenie klimatu jako zjawisko niosące niemalże same pozytywne skutki dla naszej planety. Tym samym przyczynia się do szerzenia błędnych przekonań. Nie zgadzamy się na to.

Film zamieszczony dzisiaj przez MEN zupełnie nie przedstawia kryzysu klimatycznego jako poważnego zagrożenia. Słowa, które są w nim wykorzystywane do opisywania kryzysu klimatycznego, nie oddają wagi nadchodzącej katastrofy. Niezbędne jest korzystanie z odpowiedniego słownictwa. Skupianie się wyłącznie na pozytywnych stronach kryzysu i wynikających z niego korzyściach jest podejściem wyjątkowo szkodliwym i nieodpowiedzialnym. Nie zgadzamy się na rozpowszechnianie treści, które bagatelizują katastrofę klimatyczną. Musimy do niej podchodzić równie poważnie jak do kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Każdy kryzys musi być traktowany jak kryzys.

Z wyżej wymienionych powodów, jako aktywiści i aktywistki Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, oczekujemy od Ministerstwa Edukacji Narodowej niezwłocznego usunięcia zmanipulowanego i tendencyjnego materiału. Jednocześnie wymagamy zapewnienia rzetelnej i ogólnodostępnej alternatywy dla całego społeczeństwa. W obowiązku Ministerstwa Edukacji Narodowej leży sprostowanie tej kwestii drogą oficjalną. Liczymy na poważne podejście do tak ważnego tematu jakim jest kryzys klimatyczny. Nie zgadzamy się na manipulowanie faktami.

Z poważaniem

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

#ohMEN


491 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Szczyt Bidena