Europejski zielony ład

Europejski Zielony Ład (ang. European Green Deal) jest, jak nazywa go Komisja Europejska, “mapą drogową” do uzyskania przez Unię neutralności klimatycznej do 2050 roku.[1] [2] W swoich założeniach obejmuje kompleksowe działania, zapewniające sprawiedliwą transformację energetyczną, a pierwszą z inicjatyw jest ustanowienie Europejskiego Prawa Klimatycznego. Ma to być podstawa prawna, która zobowiązuje kraje członkowskie Unii do osiągnięcia neutralności klimatycznej, a w bliższej perspektywie, redukcji emisji dwutlenku węgla o 50-55% do 2030 r. w stosunku do roku 1990.[3]


Zaproponowany w dokumencie cel neutralności klimatycznej do 2050 roku nie pozostawia nam właściwie żadnych szans na realizację postanowień Porozumienia Paryskiego, które zakładają ograniczenie światowego ocieplenia klimatu do 1,5°C lub maksymalnie 2°C. Jak wskazuje Specjalny Raport IPCC światowe emisje dwutlenku węgla będą musiały zacząć spadać na długo przed 2050 r.[4] Choć pozornie plan Komisji Europejskiej, aby ograniczyć je o 50-55% spełnia to wymaganie, zakłada on, że podobny spadek emisji odnotuje się na całym świecie.[5] Niestety, na razie nie możemy liczyć na tak ambitną politykę klimatyczną innych krajów, dlatego też konieczne jest, by Unia Europejska jako pierwsza podjęła adekwatne działania. Tylko to da nam nadzieję na podobne zaangażowanie ze strony USA, Chin i reszty świata.


Przed przesuniętym na przyszły rok Szczytem Klimatycznym COP26 wyznaczone mają być nowe cele redukcji emisji CO2 na 2030 rok dla poszczególnych sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego. To doskonała okazja dla władz Unii, aby w końcu udowodnić, że ich aspiracje do miana lidera w walce ze zmianą klimatu nie są bezpodstawne. Obecne cele nie sięgają jednak nawet koniecznego minimum. Jeśli Europejski Zielony Ład będzie najambitniejszym planem transformacji energetycznej spośród wszystkich uczestników porozumienia, szanse na uniknięcie katastrofy są znikome.


Ze względu na obecną sytuację wywołaną pandemią COVID-19 oraz brak zdecydowanych działań ze strony polityków, Europejski Zielony Ład to niestety jedynie zbiór obietnic, w dodatku niewystarczających. Decyzje dotyczące tego, jak miałaby wyglądać droga do neutralności klimatycznej są ciągle odsuwane w przyszłość, a zobowiązania dotyczące ograniczania emisji pozostają fikcją.[5] [6]


Bibliografia:

[1]https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf

[2]https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl#aktualności

[3]https://www.theguardian.com/world/2020/mar/09/what-is-the-european-green-deal-and-will-it-really-cost-1tn

[4]https://www.ipcc.ch/sr15/

[5]https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/climate-energy/2517/european-green-deal-misses-the-mark/

[5]https://www.youtube.com/watch?v=cBU48JHJ-4M

[6]https://www.youtube.com/watch?v=1TaPmxzWzsg