List do Młodzieżowego Strajku Klimatycznego od Koalicji Żywa Ziemia na strajk klimatyczny 24.09
unnamed.png

ROLNICTWO TO NIE PRZEMYSŁ, ZIEMIA TO NIE FABRYKA, A ZWIERZĘTA TO NIE MASZYNY

(słowa wypowiedziane przez komisarza rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego) 

Rolnictwo musi się zmienić. Ma w sobie ogromny potencjał ochrony klimatu. By go wykorzystać musimy natychmiast zmienić metody produkcji rolnej. System rolno żywnościowy odpowiada za ponad 30% emisji gazów cieplarnianych To nie tylko metan i dwutlenek węgla, ale przede wszystkim podtlenku azotu – gaz o prawie 300 razy większym potencjale ocieplenia niż CO2. Głównym źródłem emisji tego gazu są stosowanie nawozów sztucznych oraz przemysłowy chów zwierząt.

 

72% emisji rolniczych pochodzi z produkcji zwierząt, które cierpią milionami stłoczone w przemysłowych fermach. Te fermy to źródło zanieczyszczenia powietrza, skażenia wód i dramatu lokalnych społeczności.  

Intensyfikacja produkcji rolnej prowadzi do coraz większych monokulturowych upraw, które są przyczyną zaniku różnorodności biologicznej, wyjaławiania gleby, zanieczyszczenia środowiska przez użycie syntetycznych pestycydów i nawozów. 

Koalicja Żywa Ziemia, a także tysiące innych organizacji na całym świecie, w tym największy wielomilionowy ruch chłopski La Via Campesina, nawołuje do radykalnej zmiany całego systemu rolno-żywnościowego.  

Dość dominacji rolnictwa przemysłowego, którego głównym celem jest intensyfikacja produkcji bez oglądania się na koszty ludzkie, klimatyczne i środowiskowe. Zacznijmy wspierać rolnictwo, które wspomaga regenerację gleby, chroni różnorodność biologiczną, szanuje dobrostan zwierząt, a także chroni prawa ludzi do zasobów i godnych warunków pracy. 

Agroekologia, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo regeneratywne, permakultura to najważniejsze kierunki dla naszej przyszłości.  

Przede wszystkim zadbajmy o glebę, bo żyzna ziemia, to jeden z najlepszych magazynów dwutlenku węgla. Zdrowa i żywa gleba, to jedna z najważniejszych spraw dla naszego przeżycia. Dzięki niej mamy co jeść, możemy oddychać czystszym powietrzem i pić czystą wodę. Naukowcy biją na alarm - jeśli nadal będziemy wyjaławiać glebę, to ziemi, która będzie w stanie wydać plon, starczy jeszcze tylko na 60 zbiorów

Co więc zrobią ci, którzy przyjdą po nas? Jak się wyżywią? Potrzebujemy rolnictwa, które dba o glebę. Żyzna ziemia to jedyna recepta na czas suszy i ekstremalnych zjawisk pogodowych związanych ze zmianą klimatu.

 

Należy jak najszybciej znaleźć sposób na odejście od przemysłowego chowu zwierząt i wycofanie powszechnie stosowanych w nim antybiotyków. 

Należy radykalnie zmniejszyć użycie syntetycznych pestycydów i nawozów sztucznych w uprawach.  

Postawmy na lokalną produkcję i krótkie łańcuchy dostaw. To najlepszy sposób na wspieranie rolników produkujących w sposób przyjazny dla klimatu i środowiska.  

Obecnie jesteśmy świadkami reformy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i niestety towarzyszących jej ciągłych nacisków ze strony lobby przemysłu rolnego, które nie chce dopuścić do potrzebnych zmian w rolnictwie. Jako obywatele mamy prawo domagać się od naszych decydentów działań, dzięki którym rolnictwo zacznie wspomagać ochronę klimatu. 

Walczmy o rolnictwo chroniące człowieka, klimat, środowisko i zwierzęta. W ten sposób walczymy o swoją przyszłość i przyszłość kolejnych pokoleń.  

Walczmy o agroekologię, rolnictwo ekologiczne i regeneratywne. Ich rozwój zapewnia najlepszą ochronę klimatu, środowiska, zdrowia ludzi i dobrostanu zwierząt. Lokalnie produkowana żywność ekologicznymi metodami, to najlepszy sposób na ochronę klimatu, zapewnienie wysokiej jakości żywność. To gwarancja sprawiedliwości społecznej - godziwe dochody, także dla małych gospodarstw, by nie znikały, jak dotychczas, w zastraszającym tempie i wspieranie współpracy między rolnikami i konsumentami.  

Bez czystego środowiska i stabilnego klimatu nie ma rolnictwa. Nie ma żywności. Nie ma bezpieczeństwa. Nie ma przyszłości.