Mobilizacja 19/03
łódź

19.03 w Łodzi planujemy przeprowadzić akcję plakatowania. Tematyką plakatów będą obietnice rządu w sprawie klimatu, które nigdy nie zostały spełnione, to, jak obywatele i obywatelki mogą wpłynąć na decyzje rządu oraz na klimat. Chcemy wyplakatować kryzys klimatyczny w przestrzeni publicznej tak, aby trafił on do zbiorowej świadomości. Z uwagi na niepewną sytuację pandemiczną nie przewidujemy żadnego marszu.

  • Facebook
  • Instagram Ikona społeczna
  • Twitter
  • YouTube